سوابق کاری

تاریخ استخدام در وزارت نفت:  ۱۲/۴/۷۴
دوران کارآموزی از بدو استخدام تا پایان سال ۱۳۷۵ در پالایشگاه شیراز
ادامه کار در پالایشگاه بندرعباس از بدو راه اندازی پالایشگاه (سال ۱۳۷۶) تا آبان ۹۸ در سمت های ذیل:
۱- کارمند اتاق کنترل واحد تقطیر
۲- کارمند ارشد واحد تقطیر
۳- رییس نوبتکاری واحدهای تقطیر و گاز مایع
۴- رییس واحدهای تقطیر و گاز مایع
۵- رییس پالایش منطقه الف
۶- رییس بهره برداری
۷- مدیر عملیات

عضو هیات مدیره شرکت پالایش نفت بندرعباس از تاریخ ۱/۷/۸۹ تا تاریخ ۳۱/۳/۹۱
اجرا و راه اندازی طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه بندرعباس در سال ۱۳۸۷ از ۲۳۲۰۰۰ بشکه در شبانه روز به ۳۲۰۰۰۰ بشکه
اجرا و راه اندازی طرح نو و مبتکرانه افزایش ۳۰ هزار بشکه ای پالایشگاه بندر عباس در سال ۹۱ و ۹۲
تکمیل و راه اندازی طرح افزایش تولید و افزایش کیفیت بنزین و نفت گاز بندرعباس در سالهای ۹۵ تا ۹۷

مدیر عامل شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) از 13 آبان 98 تا کنون (لینک)

نظر شما