تحصیلات و سوابق ایثارگری

تحصیلات


– دوران متوسطه از سال ۶۵ تا ۶۹ دبیرستان نمونه شبانه روزی شهید مطهری آب باریک شیراز
– کارشناسی از سال ۶۹ تا ۷۳ دانشگاه صنعت نفت دانشکده مهندسی نفت اهواز رشته مهندسی شیمی صنایع پالایش
– کارشناسی ارشد از سال ۸۴ تا ۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات رشته مدیریت محیط زیست

سوابق ایثارگری


– حضور در جبهه جنگ تحمیلی
– افتخار جانبازی
– عضو خانواده شهید

نظر شما