مدیریت انتخاب واحد برتر بهره برداری در شرکت پالایش نفت بندرعباس

سال انتشار: 1390
محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
نویسندگان مقاله: هاشم نامور – مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس و غلامحسین رمضانپور – رئیس بهره برداری، شرکت پالایش نفت بندرعباس

چکیده مقاله:
مأموریت هر پالایشگاه دریافت نفت خام و بعضاً میعانات گازی بعنوان خوراک و تبدیل آن به فرآورده های نفتی با ارزش و قابل ارائه به بازار می باشد. واحدهای بهره برداری و تولیدی هر پالایشگاه در خط مقدم این مدموریت قرار دارند و اجرای هر چه بهتر عملیات تولید که اجرای دقیق و درست مدموریت سازمان را بهمراه دارد، بهمراه دارد، نیازمند اجرای مدیریت دقیق، کارآمد، منطقی و صحیح با استفاده از طرح های ابتکاری و جدید درتمامی زمینه های کنترل فرایند، کاهش هزینه های تولید، ک اهش ضایعات، بهینه سازی مصرف انرژی، حفظ و نگهداری و آماده بکار بردن ا دوات و تجهیزات ثابت و دوار در سطح پالایشگاه می باشد. یکی از ابتکارات مدیریتی در پالایشگاه بندرعباس، م دیریت انتخاب واحد برتر بهره برداری بصورت سالانه می باشد که در جهت ایجاد جو رقابتی سالم و رو به پیشرفت بصورت نهادینه در تفکر و اعمال و فعالیتهای تمامی کارکنان بخش های مختلف بهره برداری فعالیت خود را از سال 1383 آغاز نموده و با پیگیری مستمر و م داوم انجام می گردد. در این فرآیند مدیریت شاخص مهم و قابل ارزیابی مانند گذراندن دوره های آموزشی پرسنل هر واحد، میزان مشارکت هر واحد در نظام پیشنهادات کارکنان، هم از نظر نرخ پیشنهاد ارائه شده و هم از نظر نرخ پیشنهادات پذیرفته شده، اجرای تمامی بندهای خانه داری صنعتی 5S (سازماندهی، نظم و ترتیب، انضباط، پاکیزه سازی و استاندارد سازی) در سطح واحدها و اتاق های کنترل مربوطه، رعایت الزامات ایمنی در محیط کار و پایبند بودن به اصول و مقررات بهداشت، ایمنی و محیط زیست، محافظت از محیط زیست و بهداشت حرفه ای در سطح واحدهای بهره برداری، همکاری سرپستان و کارمندان ارشد واحدها در خصوص آماده بکاربردن دستگاهها تجهیزات و همچنین تعمیرات پیشگیرانه ادوات و تجهیزات صورت پذیرد. ضمناً بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش ضایعات اندازه می گردند و پس از هر دوره پایش سه ماهه نتایج آن به همراه نقاط ضعف و قوت هر واحد در اختیار سرپرستان مربوطه قرار می گیرد. این فرآیند پس از اجرای چهار دوره در هر سال نتایج آن توسط کمیته انتخاب واحد برتر که زیر نظر رئیس بهره برداری فعالیت می کنند مورد ارزیابی قرار گرفته و در پایان هرسال رتبه اول، دوم و سوم واحد برتر اعلام می گردند.

کلیدواژه ها:
اولويت بندي واحدهاي برتر عملياتي، استمرار عمليات توليد، مشاركت، شركت پالايش نفت بندرعباس

لینک

نظر شما